Doplnok k pravidlám plávania SPF

Nové pravidlo SW 7.1 – prsia PLATÍ V SR OD 1.1.2010

Oficiálne pravidlá FINA pre plavecký spôsob prsia v anglickom jazyku nájdete na odkaze:

https://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119#sw7

  

SW 7 BREASTSTROKE

SW 7.1 After the start and after each turn, the swimmer may take one arm stroke completely back to the legs during which the swimmer may be submerged. A single butterfly kick is permitted during the first arm stroke, followed by a breaststroke kick.

 

Čo sa dá preložiť ako:

SW 7.1 – Po štarte a po každej obrátke môže pretekár urobiť jeden záber pažami úplne až k stehnám a počas tohoto záberu môže byť pretekár úplne ponorený. Jeden motýlkový kop je povolený počas prvého záberu pažami, nasledovaný prsiarskym kopom.

Aplikácia tohoto pravidla v praxi:

Pretekár môže urobiť kop kedykoľvek počas prvého záberu paží (je jedno či na začiatku, v priebehu alebo pri dokončení prvého záberu pažami), ktorý môže byť až k stehnám.

Pokiaľ má byť motýlkový kop akceptovaný pretekár:

  • Nesmie vykonať motýlkový kop pred zahájením prvého záberu pažami.
  • Nesmie vykonať motýlkový kop po už vykonanom prvom prsiarskom kope.
  • Musí po motýlkovom kope vykonať prsiarsky kop a druhý záber paží, kde hlava pretne hladinu najneskôr v najširšej časti záberu.

 

Pravidlá pre používanie plaviek

Rozhodcovská komisia navrhuje VV SPZ schváliť uznesenie s nasledovným textom:

Výkonný výbor SPZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.12.2009 rozhodol, že s platnosťou od 1.1.2010 platia pre všetky súťaže v plávaní usporiadané v Slovenskej republike tieto pravidlá pre používanie plaviek:

  • plavky pre mužov nesmú siahať nad pupok ani pod kolená. Musia byť z jedného kusu.
  • plavky pre ženy nesmú zakrývať krk a siahať cez ramená ani pod kolená. Môžu byť z jedného alebo z dvoch kusov.
  • Všetky plavky môžu byť len z textilného materiálu (nesmú obsahovať polyuretánové zložky ani neoprén).
  • Pretekári môžu mať na sebe len jedny plavky.
  • Ja zakázané používať zips aj akékoľvek „tejpovanie“.

Na OH, MS a pretekoch organizovaných FINA môžu pretekári súťažiť len v certifikovaných plavkách, ktoré sa nachádzajú v zozname FINA. Prekonanie svetového rekordu je podmienené plávaním v certifikovaných plavkách.


Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Naše tri súťažné víkendy

Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí

Súťažný víkend 2-3.6.2018

Žiacke majstrovstvá SR v plávaní

Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B

Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

 

Dotácia v roku 2017


Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS

Pláva sa:

pondelok, streda

16:00 - 17:00

utorok, štvrtok

16:00 - 17:00

tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák

Info na tel. čísle

0915 743 083