22.01.2018 11:01

Bystrická rybka 2018

Letná súťažná časť plaveckej sezóny 2017/2018 na Slovensku sa začala v Považskej Bystrici v sobotu 20.01.2018 mítingom Bystrická rybka 2018. Prvé oficiálne preteky v tomto roku schválené Slovenskou plaveckou federáciou zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou ČSOB nadácie. Podujatie tradične zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Už po 12-ty krát sa stretli plavci v Považskej Bystrici na plaveckých pretekoch zameraných najmä na tých mladších (10  roční a mladší). Vzhľadom na veľký nárast počtu detí, ktoré sa nielen súťažne, ale aj rekreačne venujú plávaniu,  sa usporiadateľ rozhodol mierne upraviť formát preteku: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré plávajú na bazéne v Považskej Bystrici. Znamená to nielen našim výkonnostným plavcov z Považskobystrického plaveckého oddielu (cca 50 detí), ale aj deťom z plaveckej školy (cca 150 detí - ktorá je jednak klubovou prípravkou a jednak slúži pre deti, ktoré chcú plávať len rekreačne, prípadne kondične, i zdravotne). Zároveň sme zapojili aj deti športových plaveckých tried zo 6. ZŠ, ktorej garantom sme v spolupráci zo SPF a Mestom PB. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Výsledkom je 93 domácich pretekárov prevažne zo športových tried a z plaveckej školy, ktorých doplnili mladší pretekári z klubu a pre ktorých to boli prvé ozajstné plavecké preteky. Vekové kategórie sme preto otvorili aj pre starších. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu bazénu sme si prizvali kluby z horného Považia – z Trenčína, Púchova a Žiliny. Výsledkom bolo nakoniec päť zúčastnených klubov a celkovo 224 detí. Keďže sme získali finančnú podporu z ČSOB nadácie, mohli sme minimalizovať náklady detí. Prejavilo sa to jednak v nízkom štartovnom (domáci mali preteky zadarmo), jednak v množstve a kvalite ocenení pre všetky deti. Každý účastník si od nás za svoje výkony odniesol medailu a drobnú pozornosť. Prví traja pretekári v každej kategórii ešte naviac dostávali diplomy a kvalitné plavecké ceny. Okrem toho bolo pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie.“ Ingrid Draková, spoluorganizátor preteku.   

Podujatie otvorili príhovorom a privítaním účastníkov primátor mesta p. Karol Janas s riaditeľom preteku p. Karlom Procházkom. Deti pretekali na oficiálnej elektronickej časomiere v 6-tich kategóriach  (3 chlapčenské, 3 dievčenské) spolu v 16-tich  disciplínach. Mladší plavci (9. roční a mladší ) plávali 25 m delfín, znak, prsia, kraul, starší (10. + 11. roční, a 12 roční a starší) súťažili na 50 m tratiach rovnakými plaveckými spôsobmi. Na záver boli vyhlásení a odmenení najlepší plavci a plavkyne 9, 10 a 11- roční v súčte bodov zo všetkých disciplín.

Z domácich plavcov bol najúspešnejší Samuel Fuzy (2007), ktorý vyplával 3 zlaté (50 delfín, 50 znak, 50 kraul) a jednu striebornú medailu a s veľkým náskokom sa stal aj najlepším plavcom kategórie 11-ročných plavcov. V rovnakej kategórii zvíťazila u dievčat domáca pretekárka Natália Strašíková. Okrem nich získali poháre za celkové prvenstvo – Čižmárik Tomáš, Tureková Rebeka (10-roční, obaja Nereus Žilina), Fukala Marko (9-roční, Trenčiansky plavecký oddiel), Jurgová Lucia (9-ročné, Matador Púchov).

Z Považskobystrického plaveckého oddielu sa ešte okrem menovaných na stupne víťazov postavili: Kukučková Silvia, Kresáňová Sabina, Jašová Nina, Jamborková Nikol, Deriková Ema, Čerňanová Petra, Letko Tomáš, Ajibade Dominik, Letko Marco.

„Po rekonštrukcii krytej plavárne to bola prvá väčšia zaťažkávajúca skúška bazéna. Myslím, že sme to zvládli dobre. Som veľmi rád, že mesto PB v osobe p. primátora nám opäť vyšlo v ústrety. Taktiež riaditeľke 6. ZŠ p. PaedDr. Jane Brigantovej, ktorá prišla podporiť svojich žiakov a odovzdávala i ocenenia Zároveň chcem srdečne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii preteku. Osobitne p. Zuzane Velackovej, z ČSOB banky, ktorá nám svojou činnosťou pomohla získať grant a osobne na preteku pomáhala,“ dodal na záver riaditeľ preteku p. Procházka.

Kompletné výsledky (kliknúť sem)

Fotogaléria (kliknúť sem)

 

—————

Späť


Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Naše tri súťažné víkendy

Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí

Súťažný víkend 2-3.6.2018

Žiacke majstrovstvá SR v plávaní

Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B

Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

 

Dotácia v roku 2017


Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS

Pláva sa:

pondelok, streda

16:00 - 17:00

utorok, štvrtok

16:00 - 17:00

tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák

Info na tel. čísle

0915 743 083