Považskobystrická rybka

24.10.2009 Považská Bystrica

výsledková listina

Zoznam zúčastnených klubov a počet prihlásených plavcov:

p.č. plaveský klub skratka chlapci dievčatá spolu
1 Čadca CA 3 0 3
2 Dukla Banská Bystrica DuBB 1 0 1
3 Matador Púchov MaPU 14 6 20
4 MŠK Považská Bystrica MŠKPB 22 31 53
5 Nereus Žilina NerŽi 9 13 22
6 Piešťanský plaveský klub PPK 2 7 9
7 Sparta Považská Bystrica SpPB 7 6 13
8 Spartak Uherský Brod SpUB 2 4 6
9 Športová škola Trenčín ŠŠTn 4 7 11
10 Trenčiansky plavecký oddiel TPO 1 0 1
  nezaradený   0 1 1
Spolu     65 75 140

 


Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

Naše tri súťažné víkendy

Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí

Súťažný víkend 2-3.6.2018

Žiacke majstrovstvá SR v plávaní

Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B

Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove

Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur. 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

 

Dotácia v roku 2017


Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS

Pláva sa:

pondelok, streda

16:00 - 17:00

utorok, štvrtok

16:00 - 17:00

tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák

Info na tel. čísle

0915 743 083